Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
piotrh89
Boję się rano wstać, boję się dnia, codziennie rano boję się otworzyć oczy, ze strachu przed świtem, zupełnie nie wiem, co zrobić z nadchodzącym dniem. No nie mogę. Mam niby jakieś obowiązki, a przecież – pustka, jakby zupełnie nie miało znaczenia czy wstanę czy nie wstanę, czy zrobię coś, czy nie zrobię (ja pierdolę), higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. (Ja pierdolę, kurwa).
— Dzień Świra
Reposted fromniewyspana niewyspana viaNatti Natti
piotrh89
Play fullscreen

We Can Fly

piotrh89
9526 701b
piotrh89
2802 0b9e
Reposted bytrikk trikk
piotrh89
2734 92c7 390
Reposted byatramentovvaDajanaa
piotrh89
Play fullscreen

Nigdy sie nie poddawajcie

piotrh89

V jak vendetta

Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało… Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne.
piotrh89
8076 55c7 390
Reposted bynotthesame notthesame
piotrh89
Play fullscreen

Smutny Człowiek zapomniał kim jest

Reposted byatramentovva atramentovva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl